iStock_000010112806Small

Remisser

Här hittar du remissvaren till två pågående processer som kommer att få stor inverkan få Sveriges framtida energieffektivisering: Byggkravsutredningen och implementeringen av artikel 7 i EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Remissvar till första delbetänkandet av Byggkravsutredningen

Byggkravsutredningens syfte är att underlätta för byggandet i Sverige. Utredningen har sedan november 2011 haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna. Utredningen SOU 2012:86 har varit på remiss till och med den 24 april i år och ett hundratal remissvar har inkommit. Nedan finns ett urval av dessa.

 

Remissvar till Energimyndighetens rapport om Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Statens energimyndighet har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige. Rapporten ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet – Energimyndighetens beräkningar och förslag” har varit ute på remiss till och med den 3 maj 2013. Ett hundratal remissvar har inkommit till Näringsdepartementet. Nedan är ett urval av dessa.