Ror_3_beskuren

Så deltar du i debatten på Eneff-forum

Delta i diskussionen knuten till Eneff-forums nyhetsbrev

Varje tema på Eneff-forum inleds med publiceringen av ett antal nyhetsbrev knutna till det aktuella temat som öppnar forumet för en online-diskussion.  Eneff-forums diskussioner är öppna för alla som är intresserade av frågan. Du kan delta i diskussionen knutet till nyhetsbreven på två olika sätt: antingen genom att kommentera på de respektive artiklarna i nyhetsbrevet till det aktuella temat, eller genom att skriva ett eget inlägg på temat som du skickar in för publicering till Eneff-redaktionen via email till info@eneff-forum.se.

 

Delta i diskussionen på Eneff-forums öppna forum

Du kan också delta i debatten genom att delta i diskussionen under ”Öppet forum”. Här hittar du övriga artiklar på temat energieffektivisering. Delta i debatten genom att kommentera på artiklarna i det öppna forumet, eller skicka in ditt eget artikelförslag till Eneff-forums redaktion på info@eneff-forum.se.

Notera att redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner materialet vid behov.