”Möjligheten att tillgodoräkna miljövärdet av ”grön el” måste hanteras korrekt i Miljöbyggnad 3.0”

Arbetet med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 har nyligen startat inom Sweden Green Building Council (SGBC). Inför uppstarten av arbetet har Erik Dotzauer, till vardags verksam vid Fortum Värme och adjungerad professor vid Mälardalens högskola, skickat en inlaga om ursprungsmärkning av el till projektgruppen.

– Jag hoppas att inlagan bidrar till kunskapsuppbyggnad bland de aktörer som utnyttjar möjligheten att köpa ”grön el”. Det behövs helt klart en utbildningsinsats, både bland fastighetsägare och energibolag om hur systemet för ursprungsmärkning av el fungerar, förklarar Erik Dotzauer.

Eneff-forum har intervjuat Erik Dotzauer.

Vad är bakgrunden till att du har skickat in din inlaga?

Systemet för ursprungsmärkning av el, dvs. möjligheten för elkonsumenter att köpa ”grön el”, har till och från varit uppe för debatt under de senaste tio åren (se debattartikel i DN nedan). Nu är frågan åter igen aktuell i och med revideringen av reglerna för Miljöbyggnad. Därmed är det viktigt att gå till botten med frågeställningen och formulera reglerna så de inte styr fel.

Min tanke med inlagan är att problematisera och lyfta frågeställningar som helt enkelt måste tas på allvar.

Kan du närmare beskriva de problem du ser med systemet för ursprungsmärkning av el?

Jag har listat de potentiella problemen i fyra punkter som kan sammanfattas enligt följande.

  1. Teorin. En kWh en kall vinterdag i Sverige är mer värd än en kWh en solig sommardag i Italien.
  2. Beräkningen av residualmixen blir fel. Det sker dubbelräkning av attribut.
  3. Marknaden för ursprungsgarantier fungerar inte. Utbudet av förnybar el är större än efterfrågan.
  4. Systemet används ofta på fel sätt. Man kan inte motivera investeringar som innebär ökad elanvändning med att man köper ”grön el”.

En mer detaljerad redogörelse av respektive punkt finns att läsa i inlagan.

Min slutsats efter att har arbetet med detta under många år är att systemet för ursprungsmärkning av el i praktiken bara innebär en omfördelning av statistik som inte har någon påverkan på utvecklingen av kraftsystemet.

Vad hoppas du nu ska hända med inlagan?

Först och främst hoppas jag att den får en seriös behandling inom arbetet med Miljöbyggnad 3.0. Jag skulle också önska att forskare eller andra oberoende aktörer som kan frågeställningen ger sin bild av systemet.

I förlängningen hoppas jag att inlagan bidrar till kunskapsuppbyggnad bland de aktörer som utnyttjar möjligheten att köpa ”grön el”. Det behövs helt klart en utbildningsinsats, både bland fastighetsägare och energibolag om hur systemet för ursprungsmärkning av el fungerar. Men min högsta önskan är så klart att systemet kan börja att fungera som det är tänkt. Dock är jag mycket pessimistisk på den punkten.

Här hittar du inlagan och mer information om arbetet med Miljöbyggnad 3.0

Dotzauers inlaga hittar du här.

Här hittar du debattartikeln i DN om ursprungsmärkning av el.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>