Många remissyttranden om Boverkets förslag

Det var många som kände sig kallade att lämna svar på regeringens remiss om Boverkets förslag på hur Sverige ska tillämpa energikraven för nära-nollenergihus (NNE-hus).

Ett 90-tal remissvar har kommit in till Miljö- och energidepartementet. Det är tre huvudfrågor som återkommer i flera remissvar Det handlar om systemgränsen, viktningsfaktorn och begreppet fritt flödande energi.

De som är kritiska till förslaget menar att det leder till mindre energieffektivisering, ökar kostnaderna för nya bostäder och snedvrider konkurrensen på värmemarknaden. Andra menar att förslaget är ett steg i rätt riktning. Flera remissinstanser beklagar att Boverket och Energimyndigheten inte kommit överens.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>