Livscykeltänkande ger ett klimatsmart samhälle

Allt fler byggherrar använder sig av livscykeltänkande (LCA) när byggnader planeras, byggs och rivs. Med kunskaper om byggnaders livslängd kan bygg- och fastighetssektorn ta fler steg i riktning mot ett klimatsmartare samhälle, skriver Boverket angående deras rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv som publicerades nyligen.

Läs hela rapporten här.

Skriv ut

En kommentar till Livscykeltänkande ger ett klimatsmart samhälle

 1. VÄLKOMMET INITIATIV MOT GRÖNMÅLNING!
  Tyvärr har ju diverse aktörer av olika skäl kunnat missbruka begrepp som ”Klimatsmart”, ”Grönt” och ”Hållbart” i diverse projekt utan tillstymmelse till redovisning av skälen.
  Bara det i projektbeskrivningen har stått något i stil med ”Förnybar, ”Energibesparing” eller ”Energieffektivisering” har projektet varit garanterat mängder av gratis och positiv publicitet från diverse redaktörer med miljöförtecken.
  Detta trots att många av projekten i verkligheten har varit förödande ur ett livscykelperspektiv.
  Sann energieffektivisering är naturligtvis det mest miljövänliga vi kan ta företas oss, förutsatt, naturligtvis, att klimatavtrycket av åtgärderna återbetalas inom rimlig tid.
  Många anser dock uppenbarligen att tillförsel av samma belopp förnybar energi är lika miljövänligt, men bortser då från det faktum att utbyggnaden av denna tillförsel också utgör en miljöbelastning.
  Enligt IPCCs livscykelanalyser kan faktiskt vissa förnybara energislag ha lika stort klimatavtryck som kolkraft, och att installera sådan i Sverige är naturligtvis inte ett dyft ”Klimatsmart”.
  Ändå har detta bedrägeri kunnat fortgår i många år i Sverige. Obegripligt.

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>