Lättare att bygga mer energismart

Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära nollenergibyggnader. Även vid renovering ska husen göras mer energieffektiva. I takt med att kraven på energieffektivt byggande ökar kommer nu också satsningar på att göra det möjligt för byggföretagen att lättare hitta och ta till sig de bästa metoderna, skriver Byggindustrin.

Läs mer här.

Skriv ut

En kommentar till Lättare att bygga mer energismart

 1. ÄNTLIGEN!
  Visserligen inte ett Nobelpris, men förmodligen ännu mer värdefullt!

  Jag påminner om ett par av de utvärderingar som har gjorts av miljöstadsdelar under senare år:
  I rapporten ”Energianvändning i moderna flerbostadshus” av Hans Bagge, institutionen för Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, avhandlas primärt Bo01/Västra Hamnen, Malmös ”miljöstadsdel”. Skrivningen är dock belysande för problematiken även i andra fall:

  ”Prediktionerna av energianvändning för Bo01 fastigheterna utfördes av konsulter som arbetar med energifrågor. Trots det är den faktiska värmeanvändningen mer än 70 % högre än predikterad.
  Om detta är representativt vad gäller skillnad mellan uppmätt och predikterad användning skulle en säkerhetsfaktor på 2 vara aktuell för att med god sannolikhet få predikterad värmeanvändning att överensstämma med uppmätt användning. Men, en sådan hög säkerhetsfaktor vore orealistisk och skulle förklara de inblandade parterna och beräkningsprogram för inkompetenta.
  Det är av yttersta vikt att energiberäkningar görs med omsorg och med lämpliga indata och inte minst att resultat från beräkningar granskas kritiskt.
  Vidare måste även det som byggs och installeras utföras på ett sådant sätt och vara av sådan kvalitet att det matchar projekteringsdata.”

  Om Hammarby Sjöstad i samband med publiceringen av KTH Indeks slutrapport om HS:
  ”Nils Brandt, Universitetslektor vid institutionen för industriell ekologi är en av författarna till KTH:s rapport. Han håller med om att det måste gå att komma lägre i fastigheternas energiförbrukning. Och att ett energigenomsnitt på 142-165 kWh/m2 är förvånansvärt högt. Ett problem idag är att man inte riktigt vet vad problemet beror på. Enligt Nils Brandt kan man inte skylla allt på glaset”.

  Det är väl pinsamt nog att kommunpolitikerna i Stockholm och Malmö envisas med att fortsätta kalla dessa områden för ”miljöstadsdelar”.

  Ännu värre att alla inblandade kastar skit på varann – trots att INGEN verkar kunna säga varför projekterade energiprestanda inte kunnat innehållas!

  Faktum är att Hammarby Sjöstad i snitt ligger på exakt samma energianvändning som det förkättrade Miljonprogrammet! Framsteg?

  Ytterst få av de inblandade är väl så inkompetenta som Hans Bagge insinuerar, men så länge man kan fortsätta att av kostnadsskäl snuttifiera projekteringen skall man kanske inte förvänta sig att få hus som fungerar som system?
  Lägg därtill till att erfarenhetsåterföringen från förvaltande till projekterande led i princip är obefintlig, så kan väl inte resultatet bli annat?

  För ett halvår höll jag en produktpresentation hos en konsultfirma som jag visste hade projjat et antal hus som fått jätteproblem. När jag nämnde det såg de ut som dragspel i ansiktena. ”Vad säger Du! Det hade vi ingen aning om – vi får aldrig veta hur grejjorna funkar om det inte är katastrof”…

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>