Naturbild_4_beskuren

Kontakt

Eneff-forum är ett initiativ av Fortum Värme, Skanska, Veidekke och IVL Svenska Miljöinstitutet. Eneff-redaktionen består av utvalda personer från dessa respektive organisationerna. Om du vill komma i kontakt med Eneff-redaktionen är du välkommen att maila oss på info@eneff-forum.se.

Redaktör: Caroline Weibull

Ansvarig utgivare: Gunnar Sonesson