Jenny Gode, IVL: ”Det behövs debatt om miljöcertifieringssystemen”

Eneff-forum har intervjuat Jenny Gode, som är enhetschef inom ​Klimat & Hållbara samhällssystem på Svenska Miljöinstitutet, IVL, om hennes syn på de problem och frågeställningar som Erik Dotzauer lyfter i sin inlaga. Den inlagan publiceras i en annan intervju på Eneff-forum.

– Det behövs en debatt kring det här. Hur kan vi skapa miljöcertifieringssystem för byggnader som styr åt resurseffektiva byggnader med låg miljöpåverkan under hela livslängden? Det blir problem, tycker jag, när man genom att köpa förnybar el kan komma undan andra byggnadslösningar som ur systemperspektiv är bättre, säger Jenny Gode.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>