Eneff-forum lanseras – välkomna in för att diskutera energieffektivisering och systemperspektiv!

Sverige har förutsättningar att bli bäst i världen på energieffektivisering. En grundförutsättning för detta är bättre samverkan mellan olika aktörer och ett gemensamt synsätt. Eneff-forum, ett webb-forum med fokus på energieffektivisering inom bygg- och fastighetssektorn, har bildats av Skanska, Fortum, Veidekke och IVL Svenska Miljöinstitutet för att fördjupa diskussionen och ge olika perspektiv.

– Vi vill att man ser till energieffektiviteten i hela kedjan – från energikällan fram till användning i byggnaden – när man bedömer en byggnads energieffektivitet och miljöpåverkan. I EU ser man till de verkliga konsekvenserna gällande resursanvändning, det gör myndigheterna inte idag i Sverige. Genom Eneff-forum hoppas vi att kunna uppmärksamma svenska politiker och myndigheter på vikten av ett systemperspektiv, säger Jonas Gräslund, teknikchef Skanska.

I nuläget pågår ett betydande antal utredningar, beslutsprocesser och initiativ på EU-nivå, nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa landa i regelverk som kommer att styra hur vi bygger och värmer våra fastigheter för lång tid framöver.

– Eneff-forum är för oss en arena där relevanta regelverk, fakta och analyser inom detta område kan samlas och ordnas. Detta material kan sedan ligga till grund för en öppen, kunskapssökande diskusson. Om över tid en bred samsyn kan nås om långsiktiga mål och medel, så har Eneff-forum mer än väl fyllt sitt syfte, säger Adam Lindroth, chef public affairs Fortum Värme.

Fortum, Skanska, Veidekke och IVL är eniga om att komplexiteten i frågan gör den angelägen att lyfta till fördjupad diskussion, för att få till stånd ett genomtänkt system.

– Det måste skapas en insikt om att Sverige ingår i ett europeiskt globalt energiperspektiv, säger Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef Veidekke.

Eneff-forum kommer att via olika teman belysa problematiken kring energieffektivisering och systemperspektiv. Eneff-forum kommer också att belysa vilka effekter nuvarande styrmedel har på miljön och ekonomin och en hel del annat som påverkar Sveriges väg till ett energieffektivare samhälle. Varje tema presenteras i ett nyhetsbrev, via det öppna forumet kan sedan alla intressenter bidra till debatten. Med detta första nyhetsbrev inleds temat en ”Europeisk syn på primärenergi kontra svensk – varför skiljer det sig åt?”. Varje tema kommer inledas med ett nyhetsbrev och under temats gång kommer fler nyhetsbrev skickas ut för att uppdatera er läsare om debatten.

– Vi ser det här som en möjlighet att driva på en utveckling där systemsyn och bästa vetenskapliga kunskap är det självklara underlaget, så att kommande politiska beslut verkligen styr mot ett energieffektivt samhälle, avslutar Åke Iverfeldt, vice VD på IVL.

Den analys och de åsikter som presenteras i utredningar, kommentarer, intervjuer och artiklar på Eneff-forum är författarnas egna. Eneff-forum är en öppen källa till information, analys och diskussion inom ramen för angivet tema.

Välkommen in och diskutera på Eneff-forum: www.eneff-forum.se

Vill du initiera ett nytt tema och därigenom ett öppet samtal på detta tema så kontakta redaktionen!

En kommentar till Eneff-forum lanseras – välkomna in för att diskutera energieffektivisering och systemperspektiv!

  1. Michael Nylund 11 april, 2013 at 10:26

    Intressant. Jag hoppas verkligen att detta kan växa samt att forumet kommer att hållas relativt fritt från ”spam”.

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>