”Det behövs ett resursindex”

Eneff-forum har intervjuat Martin Erlandsson hos IVL Svenska Miljöinstitutet som har ett regeringsuppdrag att utreda konsekvenserna av olika LCA-beräkningar (livscykelanalys) kopplat till att bygga husen i förhållande till olika energiprestanda för byggnaden sett över hela dess livscykel.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>