Logga

Per Kågeson: ”Behövs avsevärt bättre konsekvensbeskrivningar för att undvika suboptimering”

Per Kågeson, som är en känd forskare, utredare och miljödebattör, har författat en rapport till Eneff-forum som handlar om hur risken för suboptimering i den svenska energi- och klimatpolitiken kan minska. Han inlägg är ett fristående bidrag till debatten.

Kågeson ger råd till regeringen och Energikommissionen om hur risken för suboptimering ska undvikas. En av hans främsta slutsatser är att det inte läggs tillräckligt mycket arbete på genomarbetade och relevanta konsekvensanalyser ur ett systemperspektiv.

– Det är många statliga utredningar som missar att göra bra konsekvensanalyser, och som får väldigt mycket stryk från remissinstanser och sen vågar politikerna inte fatta beslut därför att remissen gav intryck av att det inte var särskilt väl förberett.

Kågeson berättar i en längre intervju med Eneff-forum om slutsatserna och förslagen i hans rapport.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>