Bild 1

”Vårt förslag uppfyller EU-direktivet”

Strax innan sommaren presenterade Boverket sitt förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Regeringen har haft förslaget ute på remiss.

Erik Olsson, från Boverket har medverkat i arbetet kring det nya förslaget, främst med systemgränsfrågan. Eneff-forum har intervjuat honom om diskussionerna och slutsatserna kring bland annat systemgränser.

Han menar att en viktig utgångspunkt har varit att föreslå en definition av energiprestanda som uppfyller EU direktivet om byggnaders energiprestanda. Den systemgräns som kallas köpt energi, är den som Boverket bedömer bäst överensstämmer med detta.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>