Nyhetsbrev 8

Konvertering från fjärrvärme till bergvärmepump fördubblar koldioxidutsläpp

Att Boverkets byggregler (BBR) inte tar hänsyn till olika energislags klimatpåverkan debatteras flitigt och är en av huvudfrågorna när Boverket skall göra om energihushållningskraven.

Eneff-forum har intervjuat Jonas Gräslund, teknikchef på Skanska, som har gjort en allmän beräkning på en konvertering från fjärrvärme/fjärrkyla till bergvärmepump. Utfallet är alarmerande i form av en ökning av såväl primärenergi som en fördubbling av koldioxidutsläppen. Det är en konsekvens av BBR.

Läs mer.

Skriv ut

Inga kommentarer

Bli först att kommentera

Kommentera

*

Text formatering är tillgänglig via HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>